Max Letselschade

Bij Max Letselschade nemen wij binnen 60 minuten contact met u op. U kunt erop vertrouwen dat u gecompenseerd wordt voor uw leed.

Letselschade door een Bedrijfsongeval

Inleiding: Bedrijfsongevallen en Letselschade

Jaarlijks vinden er meer dan 200.000 bedrijfsongevallen plaats. Dit kan jou dus ook overkomen. In de meeste gevallen herstel je binnen korte tijd, maar soms kan het herstel langer duren of blijvende letselschade veroorzaken. In zo’n situatie rijst de vraag: kun je het je veroorloven om de financiële schade van het arbeidsongeval zelf te dragen of wil je hulp bij het 1) aansprakelijk stellen van de verantwoordelijke (werkgever) en 2) het incasseren van een passende schadevergoeding?

Werkgeversverantwoordelijkheid en Letselschade Vergoeding


Na een bedrijfsongeval is jouw werkgever bijna altijd verantwoordelijk voor jouw letselschade. Deze schade dient de werkgever dan te vergoeden. Deze vergoeding kan echter alleen plaatsvinden door jouw werkgever aansprakelijk te stellen. Hoewel dit misschien niet prettig is, is het belangrijk om te weten dat jouw werkgever doorgaans verzekerd is voor letselschade, waardoor de kosten door de verzekeringsmaatschappij worden gedekt. Maar ook als dat niet het geval is; dan toch raden wij je aan om je werkgever aan te spreken. Immers, jij lijdt schade en de werkgever dient die schade te betalen. Dit volgt uit de wet.

Letselschade Vormen en Verzekeringen

Het is van belang dat je altijd een letselschade expert inschakelt bij een bedrijfsongeval. Wij kunnen je informeren over jouw situatie en je begeleiden bij de te nemen stappen. Ons letselschade advies is kosteloos en vrijblijvend, en je beslist zelf hoe je ermee omgaat. Wacht dus niet en neem contact met ons op.

Soorten Letselschade na een Bedrijfsongeval

Letselschade na een bedrijfsongeval kan verschillende vormen aannemen, zoals extra kosten, vergoedingen voor mantelzorg, inkomensverlies, smartengeld en juridische kosten. In de meeste gevallen is jouw werkgever verantwoordelijk voor het bedrijfsongeval en kom je in aanmerking voor een letselschadevergoeding.

Deze vergoeding kan erg hoog oplopen! Indien jij namelijk verlies hebt aan arbeidsinkomsten, dan moet de werkgever dat volledige verlies betalen.

Indien er letsel ontstaat tijdens jouw werkzaamheden in het verkeer, dan kun je niet alleen jouw werkgever aansprakelijk stellen, maar ook de partij die jou heeft aangereden. Lees hier meer over in dit blog over letsel bij verkeersongevallen.

Definitie van Letselschade Bedrijfsongeval

Het begrip ‘letselschade bedrijfsongeval’ omvat alle ongevallen op het werk die leiden tot letsel, ongeacht de locatie. Zelfs letselschade door woon-werkverkeer of gebruik van een bedrijfsauto kan, zoals gesteld, als bedrijfsongeval worden beschouwd.

Werkgeversaansprakelijkheid in de Wet

In de wet staat dat een werkgever vrijwel altijd aansprakelijk is voor letselschade door een bedrijfsongeval, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In de praktijk betekent dit dat jouw werkgever bijna altijd aansprakelijk is voor uw letselschade, ongeacht de omstandigheden.

In de wet staat duidelijk bepaald dat de werknemer een hele sterke positie heeft in dit kader. De wet gaat ervan uit dat de werkgever aansprakelijk is bij enig letsel, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om het letsel te voorkomen. Die lat ligt erg hoog.

Juridische Stappen en Bewijslast

Om uw letselschadevergoeding te ontvangen, moet je echter zelf actie ondernemen en jouw werkgever aansprakelijk stellen. Hoewel dit niet altijd prettig is, is het noodzakelijk om jouw financiële schade te verhalen en juridische bijstand kan hierbij helpen. Als jouw werkgever aantoont er alles aan gedaan te hebben om het ongeval te voorkomen, kan hij mogelijk niet aansprakelijk worden gesteld. In de praktijk ligt de bewijslast echter altijd bij de werkgever volgens artikel 7:658BW.

Wij adviseren in ieder geval om niet zomaar akkoord te gaan met een aanbod tot een schadevergoeding vanuit de werkgever. Meestal doe je jezelf daarmee tekort. Laat je door onze experts adviseren, zodat je krijgt waar je recht op hebt. Wij hebben zowel een jurist letselschade als een advocaat letselschade beschikbaar.

Advies en Hulp na een Bedrijfsongeval

Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met letselschade door bedrijfsongevallen. Wij kunnen er daardoor voor zorgen dat jouw relatie met de werkgever niet verstoord wordt, indien jij een claim indient.

Van belang om te weten is ook dat je NIET ontslagen kunt worden als jij een claim indient.

Conclusie: Neem Geen Risico en Bescherm je Belangen

Samengevat, laat geen letselschade na een bedrijfsongeval voor eigen rekening komen. Vraag om advies, overweeg juridische hulp en zorg ervoor dat jouw financiële schade adequaat wordt vergoed. Wij helpen je daar graag bij.

Werkgever Verzekerd voor Letselschade: Een Geruststellende Gedachte

Het is begrijpelijk dat niemand staat te springen om de eigen werkgever aansprakelijk te stellen voor letselschade na een bedrijfsongeval. Maar vaak is er geen andere optie, vooral als het financieel niet haalbaar is om de gevolgen van het letsel zelf te bekostigen.

Gelukkig zijn bijna alle werkgevers in Nederland verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval. In de meeste gevallen is jouw letselschade gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering van jouw werkgever. Hierdoor hoeft jouw werkgever jouw letselschade niet zelf te betalen; dit wordt gedaan door de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Schroom dus vooral niet om je werkgever aansprakelijk te stellen!

Letselschadebureau: Noodzaak bij Financiële Gevolgen

Letselschade door een bedrijfsongeval kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben, waaronder extra kosten, inkomstenderving en smartengeld. Om jouw letselschade vergoed te krijgen, is het essentieel om jouw werkgever aansprakelijk te stellen. Jouw werkgever leidt deze aansprakelijkstelling naar zijn verzekeraar, waarna de afhandeling van je letselschade verder verloopt via de verzekeraar.

Aansprakelijkheidsverzekeraars hebben vaak een andere kijk op een rechtvaardige vergoeding dan slachtoffers van letselschade. Discussies over aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding zijn niet ongebruikelijk. Het inschakelen van een gespecialiseerd letselschadebureau is dan ook vaak noodzakelijk, aangezien de wetgever het belangrijk acht dat slachtoffers van letselschade juridische hulp inschakelen (artikel 6:96 BW).

Kosteloze Hulp bij Letselschade Bedrijfsongeval

Bij ons is hulp bij letselschade na een bedrijfsongeval altijd volledig kosteloos. De verzekeraar van jouw werkgever moet wettelijk gezien ook onze juridische kosten vergoeden. Onze kosten worden rechtstreeks naar de aansprakelijke partij gestuurd, los van jouw eigen letselschade.

Onze deskundigheid stelt ons in staat om je een schriftelijke garantie te geven dat onze hulp voor jou 100% kosteloos is. Zelfs als de aansprakelijkheid niet erkend wordt, je onder druk van jouw werkgever afziet van het voortzetten van jouw letselschadezaak, of als onze kosten om andere redenen niet volledig worden vergoed, brengen wij je geen kosten in rekening.

Letselschade Bedrijfsongeval? Altijd Om Advies Vragen!

In geval van letselschade door een bedrijfsongeval is het raadzaam om altijd om advies te vragen. Ons kosteloze en vrijblijvende advies is gebaseerd op uw eigen verhaal, waarbij we een deskundige inschatting maken van jouw kans op schadevergoeding.

Contact

Kortom, heb je letselschade door een bedrijfsongeval? Neem contact met ons op. Dit kan door ons:

te mailen: info@maxletselschade.nl
te bellen: 023 5830089

Je kunt ook een terugbelverzoek achterlaten. Wij nemen dan binnen 2 uur contact met je op.

Tot slot is het ook mogelijk om jouw vordering direct bij ons in te dienen via ons contactformulier!