Max Letselschade

Bij Max Letselschade nemen wij binnen 60 minuten contact met u op. U kunt erop vertrouwen dat u gecompenseerd wordt voor uw leed.

Heeft u letselschade?

Letselschade is niet altijd onmiddellijk zichtbaar en kan mensen overkomen zonder dat ze zich er meteen bewust van zijn. Vooral in de initiële fase ligt de focus natuurlijk op het herstel. Bij Max Letselschade staan wij klaar om u te helpen bepalen of u letselschade heeft. Hieronder bieden we een gedetailleerder overzicht van verschillende soorten letselschade, smartengeld en schadevergoedingen.

Staat uw specifieke letselschade niet vermeld? Of vermoedt u letselschade, maar bent u niet zeker? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Hoe ontstaat letselschade?

Letselschade kan zich voordoen in diverse situaties, waaronder:

 1. Letselschade na een verkeersongeval: Naast aanrijdingen zijn er andere situaties op de weg die letselschade kunnen veroorzaken.
 2. Letselschade na een bedrijfsongeval: Op de werkplek kunnen zich ongelukken voordoen die leiden tot letselschade.
 3. Letselschade op het werk: Niet alle werkgerelateerde letselschade valt onder een bedrijfsongeval; ook op de werkvloer kunnen situaties ontstaan die schade veroorzaken.
 4. Letselschade na een aanrijding: Verkeersongevallen zijn een veelvoorkomende oorzaak van letselschade.
 5. Letselschade door dieren: Incidenten met dieren kunnen leiden tot verwondingen en letselschade.
 6. Letselschade door producten: Gebrekkige of defecte producten kunnen letselschade veroorzaken.
 7. Letselschade door gebrekkige wegen of paden: Onveilige infrastructuur kan bijdragen aan letselschade.
 8. Letselschade door een medische fout: Onjuiste medische behandelingen kunnen leiden tot ernstige letselschade.
 9. Letselschade na het overlijden van een naaste: Het verlies van een dierbare kan emotionele en financiële gevolgen hebben.
 10. Letselschade door sport of spel: Sport- en recreatieactiviteiten kunnen letselschade veroorzaken.
 11. Letselschade in het verkeer: Verschillende situaties op de weg kunnen leiden tot letsel.
 12. Letselschade door vuurwerk: Onveilig gebruik van vuurwerk kan letselschade tot gevolg hebben.

Wat voor letselschade kan het betreffen?

Diverse soorten letsels kunnen zich voordoen, waaronder:

 1. Letselschade bij een dwarslaesie: Een ernstige aandoening met verstrekkende gevolgen.
 2. Letselschade bij brandwonden: Verwondingen als gevolg van vuur of hete vloeistoffen.
 3. Letselschade bij hersenletsel: Beschadiging van de hersenen met verschillende gradaties van ernst.
 4. Letselschade bij een hersenschudding: Een veelvoorkomend letsel als gevolg van krachtig hoofdletsel.
 5. Letselschade bij een gebroken been: Botbreuken die variëren in ernst.
 6. Letselschade bij een gebroken arm: Verwondingen aan de arm die kunnen variëren in complexiteit.
 7. Letselschade bij een whiplash: Letsel aan de nek en wervelkolom als gevolg van een abrupte beweging.

Wat is uw specifieke situatie?

Uw specifieke situatie kan van invloed zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 1. Bent u ondernemer en heeft u letselschade?: Ondernemers kunnen specifieke uitdagingen hebben bij het omgaan met letselschade.
 2. Is de andere partij (de dader) onbekend?: In sommige gevallen is het niet meteen duidelijk wie verantwoordelijk is voor de letselschade.

Smartengeld

Verschillende situaties vereisen specifieke aandacht voor smartengeld, zoals:

 1. Smartengeld na een bedrijfsongeval: Erkenning van emotioneel leed na een ongeval op de werkplek.
 2. Smartengeld na een aanrijding: Vergoeding voor immateriële schade als gevolg van een verkeersongeval.

Schadevergoeding

De schadevergoeding kan variëren afhankelijk van de situatie, bijvoorbeeld:

 1. Schadevergoeding na een bedrijfsongeval: Compensatie voor financiële verliezen als gevolg van een bedrijfsgerelateerd letsel.
 2. Schadevergoeding bij overlijden: Financiële vergoeding voor nabestaanden na het verlies van een dierbare.
 3. Schadevergoeding bij hersenletsel: Compensatie voor kosten en leed als gevolg van hersenletsel.
 4. Schadevergoeding bij medische missers: Vergoeding voor letselschade als gevolg van medische fouten.
 5. Schadevergoeding bij een dwarslaesie: Financiële compensatie voor ernstige lichamelijke beperkingen.
 6. Schadevergoeding na een verkeersongeval: Vergoeding voor diverse kosten na een ongeval op de weg.
 7. Schadevergoeding bij oogletsel: Compensatie voor schade aan het gezichtsvermogen.

Schadevergoeding berekenen

Laat ons uw schadevergoeding berekenen. Vul ons eenvoudige formulier in, en we gaan direct voor u aan de slag. Wij streven ernaar u zo adequaat mogelijk te ondersteunen in uw letselschadezaak. Onze toegewijde experts zullen uw specifieke situatie grondig analyseren om ervoor te zorgen dat u de juiste juridische bijstand ontvangt.

Lees meer over het berekenen van letselschade op deze pagina!

Wanneer Letselschade?

Letselschade treedt op wanneer je lichamelijk of psychisch letsel hebt opgelopen door toedoen van een ander. Voor de schade die je hierdoor lijdt, kun je een schadevergoeding claimen. Max Letselschade staat je bij gedurende dit proces, ongeacht de ernst van het letsel, of het nu licht of ernstig is.

Wanneer we spreken over ‘letsel’, verwijst dit naar schade of beschadiging die leidt tot klachten. Het gaat verder dan alleen botbreuken en wonden, en omvat ook zaken als gebitsschade, nekklachten en oogletsel, evenals ernstige situaties zoals amputaties.

Letselschade kan op verschillende manieren worden onderverdeeld:

 1. Lichamelijk letsel: De schadeloosstelling voor lichamelijk letsel omvat het dekken van medische kosten, inclusief operaties, thuiszorg en fysiotherapie, om het slachtoffer te helpen het leven weer op te pakken.
 2. Pijn: Naast lichamelijk letsel kan schade ook betrekking hebben op pijn. De pijn van verwondingen kan chronisch zijn en weken, maanden of zelfs jaren aanhouden.
 3. Materiële schade: Dit gaat niet alleen over schade aan eigendommen, zoals een beschadigde auto na een verkeersongeval, maar omvat ook schade die direct in geld kan worden uitgedrukt, zoals medicatiekosten of kosten voor huishoudelijke hulp.
 4. Immateriële schade: Ook wel emotionele of psychische schade genoemd, kan ernstige mentale en psychologische problemen veroorzaken, zoals angststoornissen, slapeloosheid en posttraumatische stressstoornis.
 5. Inkomstenderving: Als een deel van de inkomsten wordt misgelopen als gevolg van letselschade, spreken we van inkomstenderving.

Het bepalen van het juiste letselschadebedrag kan complex zijn, daarom is er een Letselschade Richtlijn opgesteld. Hierin zijn schadeposten vastgesteld die in bijna alle letselschadezaken kunnen worden gebruikt, om discussies te voorkomen en ervoor te zorgen dat opgegeven bedragen accuraat zijn.

Letselschade door eigen schuld

Letselschade door eigen schuld doet zich voor wanneer het letsel of de schade mede door eigen toedoen is veroorzaakt of verergerd. Voorbeelden hiervan zijn het niet dragen van een autogordel, rijden onder invloed of onvoorzichtig gedrag tijdens het oversteken. De mate van aansprakelijkheid hangt af van de specifieke situatie, maar kinderen tot 14 jaar zijn nooit aansprakelijk.

Verjaringstermijn

In het geval van schade door toedoen van een ander, dien je jouw schadeclaim binnen vijf jaar na het ongeval in te dienen. De verjaringstermijn voor letselschade voor minderjarigen begint op hun 18e verjaardag.

Letselschade opgelopen?

Als je letselschade hebt opgelopen door toedoen van een ander, omvat letselschade meer dan alleen zichtbare schade. Het betreft elke aandoening die jouw leven beïnvloedt als gevolg van het ongeval, inclusief psychische schade zoals stemmingswisselingen of een whiplash.

Het berekenen van letselschade omvat het beoordelen van de schade, het vaststellen van de aansprakelijkheid, het bepalen van de verjaringstermijn en het indienen van de schadeclaim. Max Letselschade staat kosteloos klaar om je bij elke stap te begeleiden en ervoor te zorgen dat je de rechtmatige schadevergoeding ontvangt.

Gespecialiseerde Letselschadebehandelaars!

Kortom, heeft u letselschade opgelopen, neem dan direct contact met ons op. Onze specialisten staan 24 uur per dag voor u klaar, zelfs in het weekend. Wij begrijpen namelijk het belang van uw zaak. U wilt optimaal vertegenwoordigd worden en de maximale schadevergoeding ontvangen. Wij zorgen daar voor!

Lees hieronder onze blogs

Bereken uw vergoeding

Bedrijfsongeval

Auto-ongeluk