Ongeval Tijdens Werk

1. Inleiding

Een arbeidsongeval, ook wel bekend als een bedrijfsongeval, vormt een ongeluk tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden. Het gevolg hiervan kan zijn dat jij schade hebt geleden. Deze schade kan zijn ontstaan tijdens het werk, vlak ervoor of erna. Ook kan de schade ontstaan tijdens pauzes. Tot slot kun je voor jouw werkgever onderweg zijn, waarbij je schade lijdt. Denk daarbij aan een aanrijding / ongeluk. Zelfs bij woon-werkverkeer kan jouw werkgever dan op moeten draaien voor jouw schade.

Heb jij schade geleden op je werk? Laat je dan kosteloos door ons adviseren.

2. Voorbeelden van Bedrijfsongevallen

  • Foutief functioneren van machines met verwondingen als gevolg.
  • Overspannenheid door overmatige werkdruk, bekend bij de werkgever.
  • Uitglijden op een gladde kantoorvloer.
  • Letsel doordat er iets op jouw hand/voet/lichaam valt.

3. Zorgplicht van de Werkgever

Jouw werkgever draagt de verantwoordelijkheid om:

  • Een veilige werkomgeving te waarborgen.
  • Preventieve maatregelen te nemen tegen ziekte en ongevallen.
  • Duidelijke instructies te geven over veilig werken.
  • Actief te controleren of de werkomgeving veilig is.

4. Aansprakelijkheid van de Werkgever

Indien een bedrijfsongeval plaatsvindt als gevolg van het verzuimen van de zorgplicht door de werkgever, is deze aansprakelijk voor de opgelopen schade. De werknemer dient echter te bewijzen dat de schade direct gerelateerd is aan het bedrijfsongeval.

Soms rust de bewijslast op de werkgever om aan te tonen dat de schade niet het gevolg is van het ongeval. Lees hier meer over in deze blog.

5. Eigen Schuld van de Werknemer

Wanneer het ongeval te wijten is aan de werknemer zelf, is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade. De werknemer kan alleen als aansprakelijk worden beschouwd bij opzet of bewuste roekeloosheid, waarbij hij op voorhand bekend was met de risico’s.

De werkgever heeft de taak om deze opzet of bewuste roekeloosheid te bewijzen, wat vaak een uitdagende opgave is.

6. Schade bij Niet-werknemers

Ook voor medewerkers zonder een formeel arbeidscontract, zoals uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs, gelden de zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever.

In conclusie, het begrip arbeidsongevallen reikt verder dan alleen de werknemer-werkgeverrelatie en vereist een grondige evaluatie van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Het naleven van de zorgplicht is cruciaal voor een veilige werkomgeving en het voorkomen van nadelige gevolgen voor alle betrokken partijen.

Neem direct contact op

Neem direct contact op met Max Letselschade. Binnen 2 uur nemen wij telefonisch contact met je op om jouw letselschadezaak te behandelen. Je kunt jouw gegevens hier achterlaten. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op het telefoonnummer 023 583 00 89 of per e-mail op info@maxletselschade.nl

Neem direct contact op

Binnen 2 uur nemen wij telefonisch contact met je op! Laat hieronder direct jouw gegevens achter.