Schadevergoeding door Verkeersongeval op Werk

In deze blog wordt de vraag onderzocht of een werkgever aansprakelijk is voor letselschade als gevolg van een verkeersongeval tijdens werktijd. Het voorbeeld van een taxichauffeur die betrokken raakt bij een treinongeluk wordt als voorbeeld genomen.

Casus

Een taxi wordt op een onbewaakte spoorwegovergang aangereden door een trein, met als gevolg dat de taxichauffeur volledig arbeidsongeschikt raakt. Volgens de CAO voor het Taxivervoer moet de werkgever een ongevallenverzekering afsluiten, maar de maximale uitkering bedraagt slechts één jaarsalaris. De taxichauffeur stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de resterende schade.

De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever niet onbeperkt aansprakelijk is voor letselschade bij een werknemer betrokken bij een verkeersongeval tijdens het werk. De wet biedt geen grondslag voor een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid, en eerdere arresten ondersteunen dit standpunt.

Op basis van artikel 7:611 BW moet de werkgever zorgen voor een behoorlijke verzekering voor werknemers die met een motorvoertuig aan het verkeer deelnemen. Dit geldt ook als de werknemer zijn eigen auto gebruikt, mits hierover duidelijkheid bestaat tussen werkgever en werknemer.

Belangrijk is dat de werkgever de verplichting tot behoorlijke verzekering nakomt, afhankelijk van de omstandigheden, verzekerbaarheid, en maatschappelijke opvattingen. De verzekering hoeft geen dekking te bieden voor opzettelijke schade door de werknemer.

Het feit dat de verzekering voldoet aan CAO-eisen betekent niet automatisch dat deze afdoende is. Als de werkgever tekortschiet in het zorgen voor een behoorlijke verzekering, is hij aansprakelijk voor de geleden schade door deze tekortkoming.

Onze visie

Dit arrest verduidelijkt de werkgeversaansprakelijkheid voor schade door verkeersongevallen, met name voor werknemers die als bestuurder bij ongevallen betrokken kunnen raken. De verplichting tot een behoorlijke verzekering geldt volgens artikel 7:611 BW. De rechter toetst inhoudelijk of de verzekering toereikend is, waarbij verzekerbaarheid en maatschappelijke opvattingen van belang zijn. Werkgevers moeten daarom zorgvuldig overwegen welke verzekeringen geschikt zijn en zich bewust zijn van de inhoudelijke toetsing door de rechter.

Contact

Bent u slachtoffer van een verkeersongeval tijdens de werktijd of hebt u als werkgever te maken met een verkeersongeval waarbij een werknemer betrokken is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten letselschade kunnen u direct adviseren.

Neem direct contact op

Neem direct contact op met Max Letselschade. Binnen 2 uur nemen wij telefonisch contact met je op om jouw letselschadezaak te behandelen. Je kunt jouw gegevens hier achterlaten. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op het telefoonnummer 023 583 00 89 of per e-mail op info@maxletselschade.nl

Neem direct contact op

Binnen 2 uur nemen wij telefonisch contact met je op! Laat hieronder direct jouw gegevens achter.