Medische Aansprakelijkheid: Recht op Schadevergoeding

1. Inleiding

Medische letselschade is een ernstige aangelegenheid die niet alleen fysieke en emotionele gevolgen heeft, maar ook juridische implicaties met zich meebrengt. In dit artikel zullen we de juridische aspecten van medische letselschade verkennen, met bijzondere aandacht voor relevante wetsartikelen, schadevergoeding en de rol van letselschade juristen/advocaten.

2. Wetsartikelen betreffende Medische Letselschade

2.1 Nalatigheid (Artikel 6:162 BW)

In veel gevallen van medische letselschade speelt nalatigheid een centrale rol. Artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) legt de basis voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Dit artikel stelt dat degene die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die de ander daardoor lijdt, te vergoeden.

2.2 Informed Consent (Artikel 7:448 BW)

Het recht op geïnformeerde toestemming is van groot belang in de medische praktijk. Artikel 7:448 BW bepaalt dat een hulpverlener de patiënt tijdig en duidelijk hoort te informeren over het voorgestelde onderzoek of de voorgestelde behandeling en de daarbij behorende risico’s.

2.3 Bewijslast (Artikel 150 Rv)

Bij medische letselschade rust de bewijslast in beginsel op het slachtoffer. Artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) regelt de verdeling van de bewijslast in civiele procedures. Het slachtoffer moet aantonen dat er sprake is van fouten, schade en causaal verband tussen beide.

3. Schadevergoeding bij Medische Letselschade

3.1 Materiële Schade

Materiële schade omvat concrete financiële verliezen, zoals medische kosten, verlies van inkomen en eventuele toekomstige zorgkosten. Artikel 6:96 BW geeft de grondslag voor vergoeding van deze schade.

3.2 Immateriële Schade (Smartengeld)

Voor immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, biedt Artikel 6:106 BW een juridische basis. Het betreft de vergoeding voor het leed, pijn, en verdriet dat het slachtoffer heeft ervaren als gevolg van de medische fout.

4. De Rol van Letselschadeadvocaten

4.1 Adviseren en Bijstaan

Letselschadeadvocaten zijn essentieel in het proces van medische letselschade. Ze adviseren slachtoffers over hun rechten, verzamelen bewijsmateriaal en staan hen bij in juridische procedures.

4.2 Onderhandelingen en Procedures

Letselschadeadvocaten onderhandelen namens hun cliënten met de verantwoordelijke partijen of hun verzekeraars. Als een minnelijke regeling niet mogelijk is, kunnen ze gerechtelijke procedures starten om schadevergoeding te verkrijgen. Een advocaat letselschade is dan ook cruciaal.

5. Conclusie

Medische letselschade gaat verder dan de directe gevolgen voor de gezondheid; het heeft aanzienlijke juridische implicaties. Het kennen van relevante wetsartikelen, het begrijpen van schadevergoedingsmogelijkheden en het inschakelen van een gespecialiseerde letselschade advocaat zijn cruciale stappen voor slachtoffers om gerechtigheid te zoeken binnen het juridische kader. Wij kunnen je hierbij helpen. Ons team en netwerk staan voor je klaar! Je kunt hier contact met ons opnemen.

Neem direct contact op

Neem direct contact op met Max Letselschade. Binnen 2 uur nemen wij telefonisch contact met je op om jouw letselschadezaak te behandelen. Je kunt jouw gegevens hier achterlaten. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op het telefoonnummer 023 583 00 89 of per e-mail op info@maxletselschade.nl

Neem direct contact op

Binnen 2 uur nemen wij telefonisch contact met je op! Laat hieronder direct jouw gegevens achter.